Სერტიფიკატი

ISO9001 Quality Management System Certification Certificate

ISO9001 ხარისხის მართვის სისტემის სერთიფიკატი

ASME Certificate of Authorization

ASME ავტორიზაციის სერთიფიკატი

CE Certificate of Compliance

CE სერთიფიკატი შესაბამისობის